Affärsförsäkring

För enstaka tjänsteresor

AFFÄRSRESEFÖRSÄKRING

Vår affärsreseförsäkring passar små företag och enmansföretag som inte gör särskilt många tjänsteresor per år. Försäkringen tecknas för en resa i taget och gäller enbart för den resan.
Försäkringen gäller vid affärsresa som varar längst 365 dagar förutsatt att försäkring tecknats för hela resan och premien betalats innan resan påbörjats. Resan anses påbörjad när den försäkrade lämnar bostaden eller arbetsplatsen för att påbörja sin resa och upphör i och med återkomsten till någon av dessa platser.

Exempel på vad som är ingår

Därför Affärsreseförsäkring genom Europeiska ERV
  • Eftersom varken vanlig företagsförsäkring eller hemförsäkringens reseskydd räcker till.
  • Försäkringen gäller för tjänsteresor i hela världen.
  • Du får tillgång till assistansbolag dygnet runt.
  • Inte vill teckna försäkring för mer än en resa i taget.